Prof. nadzw. dr hab. med. Katarzyna Cypryk

Obecnie pełnię funkcję Kierownika Kliniki Diabetologii i Chorób Przemiany Materii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Łodzi, specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych i diabetologii. Od początku swej pracy zajmuję się szeroko pojętą problematyką cukrzycy. W 1994 roku obroniłam doktorat, a w 2003 rozprawę habilitacyjną - obie prace poświęcone były ciąży powikłanej cukrzycą. Jestem autorką wielu publikacji naukowych, współautorką książek i podręczników akademickich.

Jestem członkiem Europejskiego Towarzystwa Diabetologicznego, a w Polskim Towarzystwie Diabetologicznym pełnię funkcję członka Komisji Rewizyjnej.

Uczestniczę w pracach zespołów Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego do spraw standardów diagnostycznych i leczniczych.
statystyka